Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Quark - byøkologisk naturcenter for naturfaglig viden og oplevelser

QUARK
Quark er Hvidovre kommunes byøkologiske naturcenter, hvor skoleelever og lærere får styrket deres naturfaglige oplevelser og viden. Quark er et undervisningstilbud af høj faglig kvalitet.

Quark er natur, oplevelser og læring

Oplev, mærk og få respekt for naturen

Respekt for natur og miljø grundlægges i barndommen. På Quark kan børn og unge med egen krop opleve og få erfaringer med naturen, og mærke naturen som en ressource, de kan bruge i deres fremtid. 

Naturfag og formidling i det åbne rum

Naturfagsformidling og formidling i det åbne rum er Quark. Og Quark er undervisningstilbud til alle børn på alle klassetrin op igennem folkeskolen.

Mødet med det konkrete, hvor børn og unge rører ved tingene og bruger alle sine sanser, bliver udfordret motorisk og får vakt en interesse for naturen er også markante kendetegn ved Quark.

Quarks kerneopgave er at højne kommunens naturfaglige formidling gennem en vifte af emner, der inspirerer og motiverer elever og lærere, og understøtter folkeskolens Fælles Mål.

Hvilke formål opfylder Quarks aktiviteter?

Når Quarks aktiviteter knytter an til Fælles Mål opfylder det tre helt centrale formål.

For det første, med en høj faglighed, at udgøre en del af den pligtige undervisning, skolerne skal tilbyde.

For det andet, at give den enkelte lærer overblik over, hvad en aktivitet indeholder af faglige mål og bidrage til at læreren opfylder Fælles Mål.

For det tredje, at signalere overfor forældre, at det er relevant at besøge Quark.

Hvad kan man - i indskolingen - lære på Quark?

Nogle af Quarks aktiviteter i børnehaveklassen til 3. klasse understøtter i særlig grad målene i natur/ teknik og er for eksempel:

  1. Årstidsture - hvor alle går tur i skoven og ser på årstidens bestemte dyre- og planteliv. Dyrelivet, gruppen støder på eller indfanger, sættes i en simpel økologisk og fødekædemæssig sammenhæng.
  2. Mus - som tema, hvor eleverne lærer at skelne imellem forskellige musearter, og får indblik i flere forskellige danske arters kendetegn og levevis.
  3. Træer som tema, hvor eleverne lærer om: Hvilke krav træer stiller til deres omgivelser, og hvordan vi kan skelne træerne fra hinanden.

De tre aktiviteter udgør et hele og opfylder hver for sig og til sammen Fælles Trinmål, der er beskrevet nedenfor.

Fælles Mål om natur/teknik i forhold til naturen

I faget natur/teknik skal eleven efter 2. klasse blandt andet kunne:

- beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne henføre dem til grupper

- kende udvalgte planters og dyrs livscyklus gennem året

- kende naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever

- kunne forbinde de forskellige årstider med vigtige begivenheder i naturen  

Kvalitetsløft gennem Quark

Quark understøtter målsætningerne i Kvalitetsløftet for folkeskolerne i Hvidovre, særligt i forhold til faglighed og forældretilfredshed, men også i forhold til inklusion.

Hvorfor hedder det "Quark"?

Quark er en figur fra Valhalla som skiller sig ud fra andre, og som alle, der kender historien, elsker. Quark er et surmælks produkt - altså et produkt fra et husdyr. Quark er en byggesten i atomets partikel, fra den forunderlige naturfaglige verden. Og Quark er lyden af en frø, som alle børn kender.