Voksenundervisning

Aftenskoler

Hvidovre Kommune har ni aftenskoler

Daghøjskoler

AOF er Hvidovres daghøjskole. På daghøjskolen kan du blandt andet deltage i vejlednings- og jobsøgningsforløb.

Danskundervisning for udlændinge

Hvidovre Kommune tilbyder voksne udlændinge grundlæggende undervisning i dansk sprog og danske samfunds- og kulturforhold.

TEC - Teknisk Erhvervsskole Center

TEC Hvidovre er Nordeuropas største uddannelsescenter inden for mekanik og transport

VUC - Voksenundervisningscenter

VUC Hvidovre tilbyder bl.a. HF-enkeltfag, forkurser til sygeplejerske- og politiskolen samt undervisning til ordblinde

Tilskud

Foreninger kan få tilskud til afholdelse af voksenundervisning