Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Hvad er frivilligt socialt arbejde ?

Frivilligt socialt arbejde
Frivilligt socialt arbejde adskiller sig fra andet frivilligt arbejde ved at have et særligt fokus på sociale aktiviteter for sårbare grupper i samfundet. Du kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde via §18-puljen

Kan du søge om støtte til frivilligt socialt arbejde?

Hvad er frivilligt socialt arbejde?

For at kunne ansøge om støtte skal din forening udføre en frivillig social indsats. Frivilligt socialt arbejde er karakteriseret ved:   • at det udføres uden økonomisk eller retlig tvang 
  • at det er ulønnet 
  • at det udføres for andre end familie og slægt 
  • at det er til gavn for andre 
  • at arbejdet udføres indenfor formelle rammer, f.eks. en lokal forening, en lokal afdeling af en landsorganisation eller et projekt udarbejdet af en gruppe.

Den pågældende forening/organisation skal primært have til formål at udøve en frivillig social indsats rettet mod: Børn, unge, ældre eller grupper med særligt behov.

Eksempler på frivilligt socialt arbejde

Besøgstjenester

Rådgivningstjenester

Frivilligcentre

Kontaktsteder

Frivillige ledsageordninger

Selvhjælpsgrupper

Aflastningsgrupper

Sociale caféer eller aktiviteter

Krisecentre

Væresteder

Samværsaktiviteter

Hvordan ansøger min forening om §18 støtte?

Der skal ansøges på Frivillighedsrådets officielle ansøgningsskema. Dette foregår elektronisk.

Vil du vide mere?

For yderlige spørgsmål om støtte til frivilligt socialt arbejde kontakt konsulent Betina Engelhardt Rasmussen i Hvidovre Kommune på tlf. 3639 3821

Relevante links:

Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Socialministeriet oprettede i 1992 Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Centeret tilbyder forskellige kurser til frivillige og fungerer som sparringspartner til den frivillige verden. Du kan læse mere om centeret og se kursustilbud, vejledning om kørselsgodtgørelse og forsikringer til frivillige mm. på www.frivillighed.dk

Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde

Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde rådgiver Socialministeren og Folketinget om rammerne for frivilligt socialt arbejde, og om udviklingstendenser og muligheder inden for den frivillige sektor. Læs mere om rådets arbejde på www.frivilligraadet.dk