Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Regnskabsregler

Lommeregner
Når din forening har modtaget støtte fra § 18 puljen i Hvidovre Kommune, skal I efterfølgende indsende regnskab over anvendelsen af midlerne.

Regnskabsregler

Hvor skal regnskabet sendes hen?

Regnskabet sender din forening til Børne- og Velfærdsforvaltningen att. Ældre- og Handicapkonsulenten på bv@hvidovre.dk Husk at angive foreningens navn og ansøgningsnummeret på regnskabet. Ansøgningsnummeret står også i kvitteringsbrev og bevillingsbrev, som din forening har modtaget da støtten blev tildelt

Afleveringsfrist

Fristen for aflevering af regnskabet er udgangen af februar måned det efterfølgende kalenderår. Eksempel: Har din forening modtaget støtte i foråret 2013, skal I aflevere regnskab senest sidste hverdag i februar 2014.

Hvad skal med i Regnskabet?

Oversigt over indtægter i projektet/foreningen 
Oversigt over udgifter i projektet/foreningen 
Tydeliggørelse af anvendelsen af § 18-støtten. Hvilke udgifter har støtten dækket? 
Kort beskrivelse af projektets forløb/aktivitetsrapport (max. 1 A4 side)

Derudover skal regnskabet være revideret (godkendt) af en uvildig person. Bemærk, der skal ikke indsendes kvitteringer/regninger. Disse skal opbevares hos foreningen og kunne fremvises ved eventuel stikprøve.

Hvad med de midler, der ikke er blevet brugt?

Den støtte, der tildeles, skal bruges i det indeværende kalenderår. Har din forening modtaget støtte i 2013, skal støtten være brugt senest 31.12.2013. Hvis der er restmidler tilbage, skal disse returneres til kommunen sammen med regnskabet. Returmidler indsættes på Hvidovre Kommunes bankkonto på girokonto +01  konto 300 03 62. Husk at anføre følgende i meddelelsesfeltet:§18 returmidler. Herefter skrives ansøgningsnummeret og foreningens navn.

Vil du vide mere?

For yderligere spørgsmål i forbindelse med støtte fra § 18 puljen, kontakt konsulent Betina Engelhardt Rasmussen, tlf. 3639 3821 eller via mail på btk@hvidovre.dk