Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Særligt om folkeoplysende foreninger

Folkeoplysende foreninger skal godkendes af kommunens Folkeoplysningsudvalg. Bliv klogere på hvordan din forening kan godkendes nedenfor

oprettelse af ny folkeoplysende forening

Folkeoplysende foreninger har bl.a. mulighed for at låne kommunale faciliteter og lokaler, og foreningerne kan søge en række tilskud og puljer til forskellige formål. 

Du kan søge om at blive godkendt som en ny folkeoplysende forening på Foreningsportalen (nyt vindue). Du skal bruge dit personlige NEM-ID.

Hvis ikke du allerede har oprettet et CVR nummer og en NEM-konto skal du gøre dette inden du ansøger, da det er en forudsætning for at vi kan kommunikere med jer digitalt, og derigennem at I vil kunne modtage støtte.

Du opretter CVR igennem VIRK.

Når du er oprettet i CVR-registeret modtager du et forenings-Nem-Id. Herefter kan du kontakte din bank og oprette NEM-kontoen til din forening, som skal være adskilt fra din egen bankkonto.

Krav til godkendelse af nye folkeoplysende foreninger

Hvilke kriterier skal være opfyldt?

  • Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
  • Foreningen skal have en bestyrelse
  • Foreningen skal være demokratisk opbygget
  • Foreningen skal bygge på et aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
  • Foreningen skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
  • Foreningen skal være hjemmehørende i Hvidovre Kommune samt lokalt tilknyttet
  • Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig
  • Foreningen må ikke oprettes eller drives kommercielt, og overskud må ikke tilfalde enkeltpersoner

Krav til bestyrelsen: Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af bevilliget tilskud, brugen af anviste lokaler samt at regnskab og dokumentation for virksomheden sker efter de givne retningslinjer.

Disse krav SKAL være opfyldt og vil være udgangspunktet for enhver foreningsgodkendelse.

Huskeliste til ansøger

CVR-nummer

Nem-Id (Personligt og foreningens)

Nem-konto

Hvad siger loven?

Folkeoplysningsloven (nyt vindue)