Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget er et organ der bl.a. tager stilling til godkendelse af nye foreninger, og arbejder for at skabe de bedste vilkår for foreningslivet og voksenundervisningen.

Udvalget fastlægger principper indenfor rammerne af folkeoplysningsloven. De tager stilling til, om foreninger og aftenskoler er berettigede til tilskud.
Folkeoplysningsudvalget beslutter, hvordan kommunens tilskud til det folkeoplysende arbejde skal fordeles.

Folkeoplysningsudvalgets mødekalender for 2018

01.03.18

19.04.18

21.06.18

16.08.18

11.10.18

06.12.18

Udvalgets sammensætning

Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer. 4 af disse medlemmer er fra kommunalbestyrelsen, 4 kommer fra kommunens oplysningsforbund og foreninger der vedrører voksenundervisning, 4 medlemmer kommer fra kommunens foreningsliv og 1 medlem er valgt efter indstilling fra de lokale handicapforeninger og repræsentere disses interesser overfor udvalget.

Ydermere er der 2 repræsentanter for ledere, lærere og medarbejdere som deltager i Folkeoplysningsudvalgets møder uden stemmeret, og 1 repræsentant fra Ungdomsskolebestyrelsen.

Alle medlemmer og tilforordnede har en suppleant.

Læs referater fra udvalgets møder her

Udvalgets medlemmer

Kommunalbestyrelsen

Yasir Iqbal

Arne Bech

Maria Staghøj Durhuus

René Langhorn

Den folkeoplysende voksenundervisning

Laila Munk

Kim Helmersen

Ole Bested

Susanne Wad Leth

Det frie folkeoplysende foreningsarbejde

Erik Petersen

John Berling

Gerhard Grubb Waaentz

Martin Lewinsky

Finn Blohm

Tilforordnede uden stemmeret

Connie Wilhjelm

Lise Fejerskov Sørensen

Sara Benzon