Hvilken type forening er der tale om?

Oprettelse af forening
Der findes flere forskellige typer af foreninger. Bliv klogere på deres karakteristik nedenfor.

Folkeoplysende foreninger er kendetegnet ved:

 • foreningen oprettes for at medlemmerne kan dyrke en aktivitet sammen
 • aktiviteterne arrangeres for og af medlemmerne 
 • har som formål at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar og deltage i samfundslivet (derfor navnet 'folkeoplysende')
 • fx sportsklubber, spejdere, politiske foreninger og kulturelle foreninger
 • i Hvidovre prioriteres foreninger med medlemmer under 25 år ift. økonomisk støtte

 

Folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler) er kendetegnet ved:

 • foreningen tilbyder undervisning, debatskabende aktiviteter, studiekredse, foredrag ol. for voksne (over 18) samt for voksne og børn sammen
 • har til formål at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab
 • undervisningen skal øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder
 • aktiviteterne er åbne for alle
 • deltagelse i undervisning er ikke betinget af medlemskab af foreningen

 

Sociale foreninger er kendetegnet ved:

 • foreningen oprettes for at hjælpe nogle (fx hjemløse), som ikke behøver at være medlem af foreningen
 • aktiviteterne involverer frivillige
 • har som formål at forebygge eller afhjælpe et socialt eller sundhedsmæssigt problem
 • fx sociale cafeer, besøgstjenester og selvhjælpsgrupper
 • Læs mere på siden Frivillig i Hvidovre